littlekoh 。Travel 。Food


这是一些我的吃吃喝喝玩玩乐乐の小分享,
 
希望你们会受用到,
 
好和不好,喜不喜欢,
 
就因人而异了。

我会花一些时间整理一下。。。请期待!
 
 
 Kuala Lumpur / Seremban

Melaka

Pontian

Muar

Batu Pahat

Johor Bahru


马来西亚美食分享,吉隆坡,芙蓉,马六甲,笨珍,居銮,峇椟,麻坡,新山等。